Chính sách bảo mật

HALECOM đã xây dựng ứng dụng như một ứng dụng Miễn phí. DỊCH VỤ này được cung cấp bởi HALECOM miễn phí và dành cho sử dụng như hiện tại.

Trang này được sử dụng để thông báo cho khách truy cập về các chính sách của chúng tôi với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân nếu bất kỳ ai quyết định sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, nghĩa là bạn đồng ý thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách. Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập là được sử dụng để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin với bất kỳ ai ngoại trừ được mô tả trong Quyền riêng tư này Chính sách.

Các thuật ngữ được sử dụng trong Chính sách Bảo mật này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập tại HALECOM trừ khi được định nghĩa khác trong Quyền riêng tư này Chính sách.

Thông tin về bạn mà chúng tôi nhận được từ các ứng dụng của bên thứ ba, bao gồm cả mạng xã hội (như Facebook)

Nếu bạn chơi trò chơi hoặc truy cập bất kỳ Dịch vụ nào khác của chúng tôi trên các ứng dụng bên thứ ba được kết nối hoặc kết nối Dịch vụ của chúng tôi với bất kỳ ứng dụng bên thứ ba nào, bao gồm các mạng xã hội như Facebook, HALECOM có thể nhận được một số thông tin nhất định về bạn từ nhà cung cấp ứng dụng bên thứ ba . Thông tin chúng tôi nhận được tùy thuộc vào Ứng dụng bạn đang chơi, ứng dụng của bên thứ ba, cài đặt quyền riêng tư của bạn và nếu có, cài đặt quyền riêng tư của bạn bè bạn trên ứng dụng bên thứ ba đó.

Ví dụ: HALECOM có thể thu thập và lưu trữ một số hoặc tất cả thông tin sau do nhà cung cấp ứng dụng bên thứ ba được kết nối chia sẻ:

Liên kết đến chính sách bảo mật của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được sử dụng bởi ứng dụng

Dữ liệu nhật ký

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng bất cứ khi nào bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, trong trường hợp xảy ra lỗi trong ứng dụng chúng tôi thu thập dữ liệu và thông tin (đến thứ ba sản phẩm của bên) trên điện thoại của bạn được gọi là Dữ liệu Nhật ký. Dữ liệu Nhật ký này có thể bao gồm thông tin như Internet thiết bị của bạn Địa chỉ giao thức ("IP"), tên thiết bị, hệ điều hành phiên bản, cấu hình của ứng dụng khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, thời gian và ngày bạn sử dụng Dịch vụ và các số liệu thống kê khác.

Cookie là các tệp có một lượng nhỏ dữ liệu thường được sử dụng làm số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Đây là được gửi đến trình duyệt của bạn từ các trang web mà bạn truy cập và được lưu trữ trên bộ nhớ trong của thiết bị của bạn.

Dịch vụ này không sử dụng các “cookie” này một cách rõ ràng. Tuy nhiên, ứng dụng có thể sử dụng mã và thư viện của bên thứ ba sử dụng "cookie" để thu thập thông tin và cải thiện dịch vụ. Bạn có tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối những cookie này và biết khi nào một cookie được gửi đến thiết bị. Nếu bạn chọn từ chối cookie của chúng tôi, bạn có thể không có thể sử dụng một số phần của Dịch vụ này.

Nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể thuê các công ty bên thứ ba và các cá nhân do các lý do sau:

Chúng tôi muốn thông báo cho người dùng về điều này Dịch vụ mà các bên thứ ba này có quyền truy cập vào Thông tin cá nhân. Lý do là để thực hiện các nhiệm vụ được giao cho họ thay mặt cho chúng tôi. Tuy nhiên, họ có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cho bất kỳ việc nào khác mục đích.

Bảo mật

Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn khi cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân của bạn, do đó chúng tôi đang cố gắng sử dụng phương tiện thương mại được chấp nhận để bảo vệ nó. Nhưng hãy nhớ không có phương thức truyền qua internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử là 100% an toàn và đáng tin cậy, và chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối của nó.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Nếu bạn nhấp vào trên liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang web đó. Lưu ý rằng các trang web bên ngoài này không được vận hành bởi chúng tôi. Do đó, chúng tôi thực sự khuyên bạn xem lại Chính sách bảo mật của các trang web này. Chúng tôi không kiểm soát và cho rằng không có trách nhiệm đối với nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực hành của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

Quyền riêng tư của trẻ em

Những Dịch vụ này không liên quan đến bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập cá nhân thông tin nhận dạng từ trẻ em dưới 13 tuổi Trong trường hợp chúng tôi phát hiện ra rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã cung cấp chúng tôi với thông tin cá nhân, chúng tôi ngay lập tức xóa nó khỏi máy chủ của chúng tôi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ chúng tôi để chúng tôi có thể làm các hành động cần thiết.

Thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình từ theo thời gian. Vì vậy, bạn nên xem lại trang này định kỳ cho bất kỳ thay đổi nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này. Những thay đổi này có hiệu lực ngay sau khi chúng được đăng trên trang này. Chính sách này có hiệu lực kể từ năm 2020-06-18

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, đừng ngần ngại liên hệ chúng tôi tại HALECOM